Radek Miklaszewski odpowiedzialny za rozwój biznesu w BBDO