mBank pomaga w ogarnięciu finansów młodym przy wsparciu BBDO.